PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 39/14) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javni nabavkama (,,Službeni glasnik BiH”, br. 59/22) – (u daljem tekstu Zakon), izrađen je Plana nabavki za 2022. godinu po...
PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 39/14) i Zakonu o izmjenama i dopunamaZakona o javni nabavkama (,,Službeni glasnik BiH”, br. 59/22) – (u daljem tekstu Zakon), izrađen je Plana nabavki za 2023....