Cjenovnik

Preplatne karte

Izrada iskaznica

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije vezane za izdavanje mjesečnih iskaznica. Izrada elektronskih kartica se vrši na sljedećim prodajnim mjestima:

 • Ćumurija
 • Ilidža
 • Otoka
 • Vogošća
 • Dobrinja

Cijena izrade radničkih iskaznica iznosi 5,00 KM. Cjenovnik pretplatnih karata možete pogledati ovdje.

 

Odaberite kategoriju

 

Radnički kupon

Dokumenti potrebni za izdavanje radničke iskaznice:

Jedna fotografija sa upisanim imenom i prezimenom i adresom stanovanja (na poleđini fotografije)

Redovni studenti

Dokumenti potrebni za izradu iskaznice za redovne studente:

 • Potvrda o statusu redovnog studenta izdata od strane visokoškolske ustanove KS u kojoj je redovan student upisan u tom statusu
 • Popunjen obrazac «Prijava za subvenciju prevoza redovnih studenata sa područja Kantona Sarajevo» koji studenti mogu preuzeti na web stranici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo
 • Lična karta na uvid
 • Index na uvid
 • Jedna fotografija.

Đaci srednjih škola

Dokumenti potrebni za izdavanje iskaznice za đake srednjih škola:

 • Bijela potvrda sa plavim slovima ako je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 2 km
 • Bijela potvrda sa crvenim slovima ako je udaljenost od mjesta stanovanja do škole do 2 km
 • Jedna fotografija

Đaci osnovnih škola

Dokumenti potrebni za izdavanje iskaznice za đake osnovnih škola

 • Od 6-10 godina ( I – IV razred ) roza potvrda
 • Od 10-15 godina ( V – IX razred ) žuta potvrda
 • Jedna fotografija.

Đaci osnovnih i srednjih škola potvrde mogu kupiti ISKLJUČIVO na prodajnim mjestima GRAS-a. Prilikom kupovine strogo voditi računa o kupovini odgovarajuće potvrde u skladu sa starosnom dobi i udaljenosti od mjesta stanovanja do škole. Ovjerene potvrde od strane škole sa pečatom preko fotografije i upisanim datumom rođenja dostavljaju se za izradu iskaznica.

Nezaposlene osobe

Dokumenti potrebni za izdavanje iskaznice za nezaposlena lica

 • Orginal karton JU «Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo» na uvid koji je ovjeren  za važeći period sa njihove strane
 • Lična karta na uvid
 • Jedna fotografija

 

Penzioneri

Dokumenti potrebni za izdavanje iskaznice za penzionere:

 • Originalni ček od zadnje penzije
 • Lična karta na uvid
 • Slika

KJKP „GRAS“d.o.o. SARAJEVO

SEKTOR DISTRIBUCIJE,PRODAJE I MARKETINGA

– Služba kioska-

Služba kioska u sklopu Sektora distribucije,prodaje i marketinga posluje s trenutno 9 otvorenih prodajnih mjesta i to:

1.   Kiosk Ilidža
2.   Kiosk Stup pothodnik
3.   Kiosk Dobrinja terminal
4.   Kiosk Otoka trola terminal
5.   Kiosk Čengić vila
6.   Kiosk Marijin Dvor
7.   Kiosk Željeznička stanica
8.   Kiosk Dom Armije
9.   Kiosk Baščaršija

Na svim kioscima se mogu kupiti karte i to:

–  Pojedinačne tramvajska i trolejbuska, autobuska i minibuska karta 1,80 KM
–  Karte za dvije vožnje 3,00 KM
–  Karte za pet vožnji 7,10 KM
–  Dnevna karta 5,30 KM
–  Desetodnevna karta 37,20 KM
–  Dječija tramvajska karta 0,90 KM
–  Dječija trolejbuska karta 0,90 KM

Na kiosku Baščaršija,Dom armije,Marijin dvor ,Stup i Čengić vila mogu se kupiti i radnički kuponi „A“ zone.

Pored kioska Gras-a pojedinačne tramvajske i trolejbuske karte kao i karte za 2 vožnje i 5 vožnji mogu se kupiti i na kioscima Duhanprometa i Inovina.

Pojedinačne karte

Red.br. Vrsta karata Cijena bez PDV PDV Cijena sa PDV
TRAMVAJSKI SAOBRAĆAJ
1. Magnetna karta 1 vožnja 1,54 0,26 1,80
2. Magnetna karta 2 vožnja 2,56 0,44 3,00
3. Magnetna karta 5 vožnja 6,07 1,03 7,10
4. Magnetna karta 10 vožnji –povučene 10,94 1,86 12,80
5. Magnetna vremenska karta 1,37 0,23 1,60
6. Magnetna povratna karta 2,48 0,42 2,90
7. Magnetna dječija 0,77 0,13 0,90
8. Magnetna karta 1 vožnja kod vozača 1,16 0.24 1.40
9. Magnetna karta dječija kod vozača 0.77 0.13 0.90
TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ
1. Trolejbuska karta 1 vožnja 1,54 0,26 1,80
2. Trolejbuska karta dječija 0,77 0,13 0,90
3. Trolejbuska karta 1 vožnja Kod vozača 1,54 0,26 1,80
4. Trolejbuska karta dječija kod vozača 0.77 0.17 0.90
AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ
1. Autobuska karta grad 1,54 0,26 1,80
2. Autobuska karta grad dječija 0,77 0,13 0,90
3. Autobuska expres karta 1,37 0,23 2,00
4. Autobuska expres karta noćna – ne koristi se 2,31 0,39 2,70
5. Autobuska karta prigrad 0,85 0,15 1,00
6. Autobuska karta prigrad 0,94 0,16 1,10
7. Autobuska karta prigrad 1,37 0,23 1,60
8. Autobuska karta prigrad 1,79 0,31 2,10
9. Autobuska karta prigrad 2,31 0,39 2,70
10. Autobuska karta prigrad 2,74 0,46 3,20
11. Autobuska karta prigrad 3,16 0,54 3,70
12. Autobuska karta prigrad 3,68 0,62 4,30
13. Autobuska karta prigrad 4,53 0,77 5,30
15. Autobuska karta presjedanje dječija 0,43 0,07 0,50
16. Autobuska planina 1 smjer 4,53 0,77 5,30
17. Autobuska planina povratna 6,32 1,08 7,40
18. Autobuska planina 1 smjer dječija 2,74 0,46 3,20
19. Autobuska planina povratna dječija 3,68 0,62 4,30
MINIBUSKI SAOBRAĆAJ
1. Minibus karta grad 1,54 0,26 1,80
2. Minibus karta grad dječija 0,77 0,13 0,90
3. Minibus prigrad 0,85 0,15 1,00
4. Minibus prigrad 0,94 0,16 1,10
5. Minibus prigrad 1,37 0,23 1,60
6. Minibus prigrad 1,79 0,31 2,10
7. Minibus prigrad 2,74 0,46 3,20
8. Minibus prigrad 3,68 0,62 4,30
9. Minibus prigrad 4,53 0,77 5,30
10. Minibus prigrad 5,47 0,93 6,40
OSTALE
1. Autobuska planina 1 smjer 4,53 0,77 5,30
2. Doplatne karte 22,78 3,86 26,60
3. Dnevne karte 4,53 0,77 5,30
4. Desetodnevne karte 31,79 5,41 37,20