Tehnički pregled vozila

KJKP Gras posjeduje dva savremena tehnička pregleda za putnički i teretni program, gdje pored svojih vozila, tehničke preglede i osiguranje mogu obavljati i treća lica koja žele da izvrše tehnički pregled, odnosno svu proceduru potrebnu za registraciju vozila.

Tehnički pregledi su smješteni na lokaciji „Remize“ u ul. Srđana Aleksića br. 1 i u Depou trolejbuskog saobraćaja u ul. Majdanska bb.

 

Kontakt:

Tehnički pregled Remiza

 033-293-216

Kontakt:

Tehnički pregled Depo trolejbusa

033-614-153