Historijat

Historija KJKP GRAS-a duga je 138 godina i malo je preduzeća na ovim prostorima i šire koji se mogu pohvaliti svojim kontinuitetom postojanja i opstanka. Pojedini historijski periodi kroz koje je ovo preduzeće prolazilo bili su izuzetno teški, ali GRAS je svoju misiju prevoza putnika obavljao i u najtežim vremenima. Čak i u periodu I i II svjetskog rata, Gras nije prestajao s radom. Sarajevski tramvaj je jedino prestao s radom u posljednjem najkrvavijem ratu na ovim prostorima i to 02.maja 1992.godine.

Za to vrijeme tramvaj je rastao i razvijao se sa svojim gradom dijeleći uvijek sudbinu svojih građana. Za ovaj period preduzeće je promijenilo tri lokacije: kod stare željezničke stanice (hotel Bristol), na Marijin Dvoru u Gundulićevoj ulici i na kraju na Alipašinom mostu u ulici Velikih Drveta, a sadašnjoj Srđana Aleksića. Tako je bilo i s nazivima preduzeća: Konjska željeznica, Tramvaj, Električni tramvaj, Gradsko saobraćajno preduzeće GSP i današnji naziv KJKP GRAS. Tramavaji su uspješno zadovoljavali potrebe građana sve do 1953.godine, kada zbog iskazane potrebe i širenja grada u sastav preduzeća ulaze i autobusi .

Krajem 1950-ih i 1960-ih godina GSP je svoju djelatnost proširuju na još tri područja, kada je 1958. i 1959. godine GSP-u pripojena trebevićka i jahorinska žičara, te je 1968. godine formirana “GSP Expres” taxi služba i GSP-ova sopstvena turistička zajednica 1969. godine.Sa zimskom Olimpijadom koja je održana u Sarajevu 1984.godine rođen je i novi vid saobraćaja, trolejbuski saobraćaj. Trolejbuski saobraćaj je imao zadatak saobraćajno pokriti lijevu obalu Miljacke .ako su ciljevi našeg preduzeća uvijek bili pružanje što kvalitetnije usluge građanima, a potrebe stanovnika padinskih dijelova grada su bile iskazane za uslugama prevoza, u sastav autobuskog saobraćaja 1995. godine ulaze i minibusi kao četvrti vid prevoza.

Minibusi su imali zadatak prevoz putnika s padinskih strmih sarajevskih sokaka i mahala prevesti putnike do tramvaja i autobusa. U sastavu Grasa do 1992. godine uspješno je radila i trebevićka žičara, a donedavno i Kosi lift na Ciglanama. Prije samog rata 1992.godine, Gras je važio za jednu od najuglednijih firmi na ovim prostorima. U tom periodu je raspolagao s ukupno 497 vozila. Na 24 kilometra pruge je saobraćalo 92 tramvaja. Na 54 kilometra trolejbuske mreže je u saobraćaju bilo 86 trolejbusa, dok je autobuski saobraćaj bio najbrojniji, čak 220 autobusa je bilo u saobraćaju. Minibusi su raspolagali s 90 vozila. Objekti Gras-a su se nalazili na svih šest opština grada.

U periodu pred 90-tih godina prošlog stoljeća Gras je dnevno prevozio oko 850 hiljada putnika dnevno. U periodu agresije na BiH i Sarajevo 1992-1995. godine Gras je pretrpio skoro 100% štetu. Sva vozila, objekti i infrastruktura (kontaktna mreža, pruga) Grasa su uništeni. Mnoga vozila su završila na barikadama i raskrsnicama štiteći tako živote svojih građana. Dosta njih je uništeno u garažama i parkinzima preduzeća. Period oporavka kreće odmah 1995.godine s velikom donacijom Vlade Japana, domaćih vlasti, te uz pomoć svojih vrijednih radnika i inženjera počinje velika obnova Gras-a. 

Veoma brzo GRAS u potpunosti ispunjava zahtjeve za prevoznim kapacitetima i uspijeva uprkos raznim poteškoćama udovoljiti zahtjevima naših korisnika Gras je, prateći razvoj grada i potrebe korisnika naših usluga, izrastao u snažan javni komunalni servis. Trenutno je u fazi realizacija velikih projekata: obnova tramvajske pruge, nabavka novih trolejbusa, nabavka novih tramvaja, uvođenje novog sistema naplate karata u vozila.Sve ovo se radi uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo, koja je prepoznala značaj našeg preduzeća i potrebe građana za redovnim, sigurnim, udobnim i ekološki prihvatljivim prevozom. Naša je zadaća da damo svoj maksimalni doprinos da se ovi veliki projekti uspješno okončaju na sveopće dobro.