Razmatrajući dostavljenu Obavijest o odustajanju ponuđača od potpisivanja...

read more