Iznajmljivanje reklamnog prostora

KJKP GRAS također nudi mogućnost iznajmljivanja reklamnog prostora na svojim vozilima i na drugim površinama koje se nalaze u vlasništvu preduzeća. Ova usluga omogućuje klijentima da svoju reklamu postave na autobusima, tramvajima, trolejbusima ili na drugim vozilima u floti GRAS-a, kao i na različitim javnim površinama u vlasništvu preduzeća, kao što su autobuske stanice i tramvajske šine.

Iznajmljivanje reklamnog prostora na vozilima GRAS-a nudi brojne prednosti, poput velikog broja ljudi koji će vidjeti reklamu tokom dana, mobilnosti vozila koja omogućuje da reklama bude viđena na različitim lokacijama u gradu, kao i mogućnosti ciljanja određene publike kroz odabir linija i ruta na kojima će se vozila nalaziti.

GRAS nudi mogućnost iznajmljivanja različitih površina za reklamu, kao što su bočne strane autobusa i tramvaja, zadnji dio vozila, vrata na autobusima, kao i reklamne table koje se nalaze na autobuskim stanicama i tramvajskim šinama.

Klijenti koji žele iznajmiti reklamni prostor na vozilima i drugim površinama u vlasništvu GRAS-a mogu kontaktirati službu za marketing preduzeća i dobiti sve informacije o raspoloživim površinama, cijenama i uslovima iznajmljivanja.

Ukratko, iznajmljivanje reklamnog prostora na vozilima i drugim površinama u vlasništvu GRAS-a predstavlja efikasan način promocije proizvoda, usluga ili brenda, uz mogućnost ciljanja određene publike i postizanja velike vidljivosti reklame u gradu.

Kontaktirajte nas

REKLAMA

Reklamni Prostor

Iznajmite reklamni prostor u ili na našim vozilima i osigurajte sebi jedan od najefikasnijih načina promocije.