O utvrđavanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit te liste propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto kondukter-kontroler.

Pročitajte punu obavijest: OVDJE