Autobuski saobraćaj, pored tramvajskog u Sarajevu je jedan od najvažnijih i najrasprostranjenijih načina prevoza u gradu. Mreža autobuskih linija pokriva gotovo svaki dio grada, što ga čini izuzetno praktičnim za putovanje od tačke A do tačke B. Uz to, gradski autobusi su relativno povoljni i imaju pristupačne cijene karata za putnike.

U posljednjih nekoliko godina, gradski prevoz se modernizovao, pa su tako mnogi autobusi zamijenjeni novijim i udobnijim vozilima koja su u skladu sa ekološkim standardima. Takođe, uvedene su i nove linije koje omogućavaju brži i efikasniji prevoz putnika.

Uz sve to, autobuski prevoz u Sarajevu pruža mogućnost putovanja do drugih gradova u Bosni i Hercegovini.