Zaštita okoliša

Zanimljiva akcija GRAS-a: Plastične boce zamijenite za voznu kartu

Preduzeće GRAS je, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS, postalo partner u projektu “Recikliraj i osvoji”.

Radi se, kako su rekli, o izuzetnom interesantnom i korisnom projektu koji se po prvi put implementira u našem gradu a ima za cilj očuvanje i zaštitu životne sredine.

“Svojim učešćem u ovoj značajnoj akciji građani su u mogućnosti, između ostalog, osvojiti tiket za besplatnu vožnju u vozilima GRAS-a. Da bi ste osvojili ovu nagradu postupak je vrlo jednostavan. Dakle, svi građani koji sakupe deset reciklažnih jedinica, plastičnih, aluminijskih ili staklenih boca, potrebno je da iste odlože u reciklomat i izaberu nagradu preduzeća GRAS -tiket za beplatnu vožnju”, kažu iz GRAS-a.

Reciklomati su, dodaju, postavljeni na tri lokacije, i to ispred SCC-a, Grand centra na Ilidži i u krugu preduzeća Rad.

“Nakon odlaganja ambalažnog otpada i izbora nagrade GRAS-a, slijedi printanje tiketa koji mogu koristiti prilikom vožnje u bilo kojem vozilu i na bilo kojoj liniji preduzeća GRAS. Važno je da korisnici sačuvaju printani tiket jer će isti koristiti kao voznu kartu. Ukoliko sakupite 20, 30 ili više boca u mogućnosti ste da dobiti dvije, tri ili više karata za prevoz”, dodaju iz GRAS-a.

Kao društevno odgovorno preduzeće, GRAS je u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS sa velikim zadovoljstvom prihvatio partnerstvo u ovom projektu sa ciljem podizanja ekološke svjesti građana.

“Ovo je svojevrstan poklon svim našim korisnicima i građanima koji na odgovoran način učestvuju u očuvanju životne okoline što ima direktnu korist za sve nas, a prije svega u zaštiti zdravlja ljudi, očuvanju prirodnih resursa i podizanju svjesti o važnosti reciklaže, posebno među djecom predškolskog i školskog uzrasta”, zaključuju iz GRAS-a.