Odluke o poništenju postupaka javne nabavke


RABLJENO PUTNIČKO VOZILO

CRIJEVA ZA ZRAK I GORIVO - LOT 2005

DIJELOVI ZA OPRAVKU KLIME WURTH - LOT 2084

KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR LOT - 1210S

MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU AUTO GUMA - LOT 2090

NISKONAPONSKI KABLOVI - LOT 2037

OPRAVKA I SERVISIRANJE PUMPNIH APARATA - LOT 3122

RABLJENI ZGLOBNI TROLEJBUSI - LOT 121B

RABLJENO PUTNIČKO VOZILO

REZERVNI DIJELOVI ZA TROLEJBUSE MAN - LOT 1301

SISTEM EVIDENCIJE POTROŠNJE GORIVA - LOT 3046