[108] Otoka - Dobrinja

                RADNI DAN       
              O T O K A                 D O B R I NJ A
6,28 12,50 19,50       5,57 12,16 19,19
7,32 14,00 21,01       6,59 13,27 20,20
8,31 15,15 22,30       8,03 14,43 21,40
9,31 16,16         9,02 15,46 22,55
10,31 17,28         10,01 16,48  
11,40 18,40         11,03 17,59  
                  S U B O T A      
6,28 12,50 19,44       5,59 12,14 19,10
7,30 14,01 20,57       6,59 13,23 20,22
8,30 15,11 22,30       8,01 14,36 21,40
9,31 16,15         8,58 15,45 22,55
10,30 17,25         10,00 16,48  
11,40 18,34         11,03 18,01  
                   NEDJELJA I DRŽAVNI PRAZNIK  
7,30 12,39 18,26       7,02 12,04 17,54
8,30 13,50 19,33       7,58 13,15 18,56
9,29 15,00 20,38       8,57 14,25 20,03
10,30 16,11 22,30       9,58 15,36 21,20
11,30 17,20         10,57 16,45  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search