[107] Dobrinja - Jezero

              RADNI DAN         
      D  O  B  R  I  NJ  A                        J E Z E R O  
6.02 9.27 12.53 16.20 20.32   6.00 9.27 12.54 16.21 20.19
6.11 9.38 13.04 16.31 20.47   6.11 9.38 13.05 16.32 20.34
6.23 9.49 13.16 16.43 21.02   6.23 9.50 13.17 16.44 20.49
6.34 10.01 13.27 16.54 21.17   6.34 10.01 13.28 16.55 21.04
6.46 10.13 13.39 17.06 21.32   6.46 10.13 13.39 17.07 21.19
6.57 10.24 13.50 17.17 21.47   6.57 10.24 13.51 17.18 21.34
7.09 10.36 14.02 17.32 22.02   7.09 10.36 14.03 17.30 21.49
7.20 10.46 14.13 17.47 22.17   7.20 10.47 14.14 17.41 22.04
7.32 10.58 14.25 18.02 22.32   7.32 10.59 14.26 17.53 22.19
7.43 11.09 14.36 18.17     7.43 11.10 14.37 18.04 22.34
7.55 11.21 14.48 18.32     7.55 11.22 14.49 18.19 22.49
8.06 11.32 14.59 18.47     8.06 11.33 15.00 18.34 23.04
8.18 11.44 15.11 19.02     8.18 11.44 15.12 18.49 23.19
8.29 11.55 15.22 19.17     8.29 11.56 15.23 19.04  
8.41 12.07 15.33 19.32     8.41 12.08 15.35 19.19  
8.52 12.18 15.44 19.47     8.52 12.19 15.46 19.34  
9.04 12.30 15.57 20.02     9.04 12.31 15.58 19.49  
9.15 12.41 16.08 20.17     9.15 12.42 16.09 20.04  
               S U B O T A           
      D  O  B  R  I  NJ  A                        J E Z E R O  
6.05 9.35 13.05 16.35 20.41   6.10 9.35 13.05 16.35 20.32
6.20 9.50 13.20 16.50 20.59   6.20 9.50 13.20 16.50 20.50
6.35 10.05 13.35 17.05 21.17   6.35 10.05 13.35 17.05 21.08
6.52 10.20 13.50 17.23 21.35   6.50 10.20 13.50 17.20 21.26
7.05 10.35 14.05 17.41 21.53   7.05 10.35 14.05 17.35 21.44
7.20 10.50 14.20 17.59 22.10   7.20 10.50 14.20 17.50 22.02
7.35 11.05 14.35 18.17     7.35 11.05 14.35 18.08 22.20
7.50 11.20 14.50 18.35     7.50 11.20 14.50 18.26 22.38
8.05 11.35 15.05 18.53     8.05 11.35 15.05 18.44 22.50
8.20 11.50 15.20 19.11     8.20 11.50 15.20 19.02  
8.35 12.05 15.35 19.29     8.35 12.05 15.35 19.20  
8.50 12.20 15.50 19.47     8.50 12.20 15.50 19.38  
9.05 12.35 16.05 20.05     9.05 12.35 16.05 19.56  
9.20 12.50 16.20 20.23     9.20 12.50 16.20 20.14  
                         N E D J E LJ A        
6.05 9.35 13.05 16.35 20.41   6.10 9.50 13.20 16.50 20.50
6.20 9.50 13.20 16.50 20.59   6.25 10.05 13.35 17.05 21.08
6.35 10.05 13.35 17.05 21.17   6.45 10.20 13.50 17.20 21.26
6.52 10.20 13.50 17.23 21.35   7.05 10.35 14.05 17.35 21.44
7.05 10.35 14.05 17.41 21.53   7.20 10.50 14.20 17.50 22.02
7.20 10.50 14.20 17.59 22.10   7.35 11.05 14.35 18.08 22.20
7.35 11.05 14.35 18.17     7.50 11.20 14.50 18.26 22.38
7.50 11.20 14.50 18.35     8.05 11.35 15.05 18.44 22.50
8.05 11.35 15.05 18.53     8.20 11.50 15.20 19.02  
8.20 11.50 15.20 19.11     8.35 12.05 15.35 19.20  
8.35 12.05 15.35 19.29     8.50 12.20 15.50 19.38  
8.50 12.20 15.50 19.47     9.05 12.35 16.05 19.56  
9.05 12.35 16.05 20.05     9.20 12.50 16.20 20.14  
9.20 12.50 16.20 20.23     9.35 13.05 16.35 20.32  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search