[6] Skenderija - Ilidža

             R A D N I   D A N       
      SKENDERIJA                 I L I DŽ A  
                   
6,42 9,58 13,34 17,10     6,33 9,54 13,30 17,06
6,51 10,08 13,44 17,20     6,41 10,04 13,40 17,16
7,00 10,19 13,55 17,31     6,50 10,14 13,50 17,26
7,09 10,29 14,05 17,41     7,00 10,25 14,01 17,37
7,18 10,39 14,15 17,51     7,09 10,35 14,11 17,47
7,27 10,49 14,25 18,01     7,18 10,45 14,21 17,57
7,36 11,00 14,36 18,18     7,27 10,56 14,32 18,18
7,45 11,10 14,46 18,22     7,36 11,08 14,42 18,37
7,54 11,20 14,56 18,36     7,45 11,16 14,52 18,54
8,03 11,31 15,07 18,54     7,54 11,26 15,02 19,12
8,12 11,41 15,17 19,14     8,02 11,37 15,13 19,31
8,21 11,51 15,27 19,30     8,11 11,47 15,23  
8,30 12,01 15,37 19,48     8,21 11,57 15,33  
8,39 12,12 15,48 20,07     8,32 12,08 15,44  
8,48 12,22 15,58       8,42 12,18 15,54  
8,57 12,32 16,08       8,52 12,28 16,04  
9,07 12,43 16,19       9,02 12,38 16,14  
9,17 12,53 16,29       9,13 12,49 16,25  
9,27 13,03 16,39       9,23 12,59 16,35  
9,37 13,13 16,49       9,33 13,09 16,45  
9,48 13,24 17,00       9,44 13,20 16,56  
                   
                   
SUBOTOM I NEDJELJOM LINIJA NE SAOBRAĆA.    
                   
     

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search