[84] Ilidža - Miševići

    RADNI DAN        
               
I L I DŽ A     M I Š E V I Ć I    
- 16,00     6,00 16,30    
6,25 17,00     6,50 17,30    
10,00 18,00     8,05 18,30    
11,00 19,15     10,30 19,40    
12,00 20,30     11,30 20,50 do Binježeva
14,15       12,30      
        14,45      
    S U B O T A        
-       6,00      
6,25       6,50      
11,45       12,10      
16,00       16,30      
17,00       17,30      
                  NEDJELJA I DRŽAVNI PRAZNIK    
10,00       10,25      
15,00       15,25      

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search