[80] Tarčin - Korča

            RADNI DAN   
   T A R Č I N        K O R Č A
- 16.20   5,25 16.35
5.50 17.20   6.10 17.35
7.00 18.25   7.15 18.35
8,00 19.30   8,30 19.45
11.00 20.00   11.15 20.15
12.00 20.30   12.10 20.45
13.10     13.20  
14.40     14.55  
            S U B O T A    
-     5,15  
6,45     7,00  
         
15,30     15,50  
17,10     17,30  
         N E D J E LJ A   
-     7,15  
         
17,40     18,00  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search