[78] Tarčin - Budmolići

  RADNI DAN     
  T A R Č I N   BUDMOLIĆI    
  -   5,25    
  5,35   5,45    
  6,00   6,10    
  6,50   7,00    
  7,15   7,25 do Hadžića
  H A DŽ I Ć I   BUDMOLIĆI    
  8,15   8,45    
  T A R Č I N   BUDMOLIĆI    
  9,15   9,30 do Hadžića
iz Hadžića u 10,50 11,10   11,25    
  11,45   12,00    
  12,30   12,45    
  13,15   13,30    
  14,55   15,10    
  16,25   16,40    
  16,55   17,10    
  17,40   17,55    
  18,30   18,45    
  19,30   19,40    
  20,30   20,45    
  21,20   21,30    
  S U B O T A- Minibus    
  5,30   5,40    
  6,20   6,30    
  16,20   16,30    
  18,15   18,25    
  N E D J E LJ A- Minibus    
                                    7,30   7,45 do Hadžića
iz Hadžića u 17,05 17,25   17,35    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search