[75] Ilidža - Mokrine

       R A D N I     D A N   
I L I DŽ A       MOKRINE
         
-       5,30
-       6.00
6,15       6,55
8,00       9,00
11,00       11,40
         
14.15       14.55
15,45       16,55
16.15       -
18,15       18,55
20,00       -
         S U B O T A    
-       5,30
6,15       6,55
8,00       9,00
11,00       11,45
         
14,15       14,55
16,15       16,55
18,15       18,55
19,45       -
                NEDJELJA I DRŽAVNI PRAZNIK
-       6,45
         
11,10       12,00
16,15       16,55

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search