[74] Park - Sedrenik (Rogina)

             R A D N I   D A N      
  P A R K           SEDRENIK (Rogina)
      - 10,50 15,36 19,30     5,50 10,50 15,43 19,30
6,10 11,10 15,50 19,50     6,10 11,10 15,56 19,50
6,30 11,30 16,03 20,10     6,30 11,30 16,10 20,10
6,50 11,50 16,16 20,30     6,50 11,50 16,23 20,30
7,10 12,10 16,30 20,55     7,10 12,10 16,36 20,55
7,30 12,30 16,43 21,20     7,30 12,30 16,50 21,20
7,50 12,50 16,56 21,45     7,50 12,50 17,02 21,45
8,10 13,10 17,10 22,10     8,10 13,10 17,14 22,10
8,30 13,30 17,23 22,30     8,30 13,30 17,30 22,30
8,50 13,50 17,35 23,00     8,50 13,50 17,43 22,45
9,10 14,10 17,50       9,10 14,10 17,53 23,15
9,30 14,30 18,10       9,30 14,30 18,10  
9,50 14,50 18,30       9,50 14,50 18,30  
10,10 15,10 18,50       10,10 15,10 18,50  
10,30 15,23 19,10       10,30 15,30 19,10  
                   
                             S U B O T A       
- 10,50 15,30 21,00     6,10 10,50 15,30 21,00
6,30 11,10 15,50 21,25     6,30 11,10 15,50 21,25
6,50 11,30 16,10 21,55     6,50 11,30 16,10 21,50
7,10 11,50 16,30 22,30     7,10 11,50 16,30 22,20
7,30 12,10 16,50 23,00     7,30 12,10 16,50 22,45
7,50 12,30 17,15       7,50 12,30 17,15 23,15
8,10 12,50 17,40       8,10 12,50 17,40  
8,30 13,10 18,05       8,30 13,10 18,05  
8,50 13,30 18,30       8,50 13,30 18,30  
9,10 13,50 18,55       9,10 13,50 18,55  
9,30 14,10 19,20       9,30 14,10 19,20  
9,50 14,30 19,45       9,50 14,30 19,45  
10,10 14,50 20,10       10,10 14,50 20,10  
10,30 15,10 20,35       10,30 15,10 20,35  
                 NEDJELJOM I PRAZNIKOM      
- 11,30 15,10 19,05     6,50 11,50 15,30 19,30
7,10 11,50 15,30 19,30     7,30 12,10 15,50 19,55
7,50 12,10 15,50 19,55     8,10 12,30 16,10 20,10
8,30 12,30 16,10 20,20     8,50 12,50 16,30 20,45
9,10 12,50 16,30 21,10     9,30 13,10 16,50 21,30
9,30 13,10 16,50 21,50     9,50 13,30 17,10 22,10
9,50 13,30 17,10 22,30     10,10 13,50 17,30 22,45
10,10 13,50 17,30       10,30 14,10 17,50  
10,30 14,10 17,50       10,50 14,30 18,15  
10,50 14,30 18,15       11,10 14,50 18,40  
11,10 14,50 18,40       11,30 15,10 19,05  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search