[73] Vijećnica - Gazin Han - Hladivode

                     RADNI DAN     
VIJEĆNICA  GAZIN HAN         HLADIVODE
           
- 14,20     5,55 14,40
6,30 15,00     6,55 15,25
7,15 15,50     7,30 16,10
8,05 16,40     8,25 17,10
8,50 17,35     9,10 17,55
9,40 18,30     10,00 18,50
10,30 19,20     10,50 19,45
11,20 20,10     11,35 20,30
12,15 21,00     12,35 21,20
13,00 21,40     13,20 22,05
13,35 22,30     14,00 22,45
        S U B O T A     
- 15,35     6,30 16,00
7,05 16,35     7,30 17,00
8,05 17,35     8,30 18,00
9,35 18,35     10,00 19,00
10,35 19,35     11,00 20,00
11,35 20,35     12,00 21,00
12,35 21,35     13,00 22,00
13,35 22,30     14,00 22,45
14,35       15,00  
                         N E D J E LJ A     
7,25 14,00     7,45 14,25
8,05 14,50     8,25 15,15
10,00 15,40     10,20 16,05
10,40 17,20     11,05 17,45
11,30 18,05     11,55 18,25
12,20 19,30     12,45 19,45
13,10 20,30     13,35 20,45

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search