[71] Stup - Rječica

                     RADNI DAN     
       
S T U P DOBROŠEVIĆI RJEČICA  
-   6,20  
6,50   7,25  
8,10   8,45  
9,30   10,00  
10,30   11,00  
  11,35 11,55  
12,30   13,00  
  13,25 13,45  
14,15   14,45  
15,35   16,10  
16,55   17,30  
18,30   19,00  
19,30   20,00  
20,30   21,00  
22,00   22,20  
PODVUČENE VOŽNJE SA STUPA I RJEČICE OBAVLJAJU SE
PREKO BOJNIKA I DOBROŠEVIĆA    
  S U B O T A    
-   6,20  
6,50   7,25  
8,10   8,45  
10,10   10,40  
13,00   13,35  
15,35   16,05  
17,45   18,15  
NEDJELJOM I PRAZNIKOM  
7,00   7,30  
10,00   10,30  
12,00   12,30  
15,00   15,30  
17,00   17,30  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search