[70] Grbavica - Hrasno Brdo

         RADNI  DAN    
             
  G R B A V I C A     HRASNO BRDO
- 15,40       6,40 16,00
7,00 16,20       7,20 16,40
7,40 17,00       8,00 17,20
9,50 17,45       10,05 18,05
13,25 18,40       13,50 18,50
14,15         14,35  
15,00         15,20  
         S U B O T A      
11,00         11,25  
11,50         12,15  
12,40         13,05  
13,30         13,55  
14,20         14,45  
15,10         15,35  
16,00         16,15  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search