[69] Sutjeska - Nahorevo

                   RADNI DAN   
SUTJESKA        NAHOREVO
- 15,10     6,10 15,35
6,30 16,00     6,50 16,25
7,15 16,50     7,35 17,15
8,00 17,40     8,25 18,05
9,00 18,25     9,30 18,50
10,45 19,15     11,10 19,40
11,35 20,05     12,00 20,30
12,25 20,50     12,50 21,15
13,15 21,55     13,35 22,15
14,15       14,45  
     S U B O T A    
- 15,00     6,20 15,30
6,50 16,00     7,30 16,30
8,00 17,00     8,30 17,30
9,00 18,00     9,30 18,30
11,00 18,50     11,30 19,15
12,00 20,20     12,30 20,45
13,00 21,50     13,30 22,10
14,00       14,30  
NEDJELJOM I PRAZNIKOM
6,50 17,05     7,20 17,30
8,25 18,35     8,55 19,00
10,00 20,05     10,30 20,30
11,50 21,50     12,20 22,05
13,30       14,00  
15,10       15,40  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search