[67] Ekonomska škola - Bakarevac

                                       RADNI DAN       
EKONOMSKA ŠKOLA       BAKAREVAC
  6,25R 14,50R       6,40R 15,10R
  7,30 16,25       7,40 16,40
  8,30R 17,35R       8,40R 17,55R
  10,05 19,25R       10,20 19,45R
  11,10 20,40       11,25 20,55
  12,25R 21,50R       12,40R 22,05R
  13,40 22,20       13,55 22,30
           S U B O T A      
  6,30R 14,40       6,45R 14,55
  7,40 16,35R       8,00 16,50R
  9,30R 18,35       9,45R 18,50
  11,10 20,00R       11,30 20,15R
  13,00R 21,20       13,15R 21,35
            N E D J E LJ A    
  8,30 18,45       8,45 19,00
  10,10R         10,25R
  11,50         12,05  
  13,30         13,45  
  15,10R         15,25R
  16,50         17,05  
               
NAPOMENA:Vožnje sa oznakom R obavljaju se do Bakarevca (Rezervoara).

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search