[66] Ekonomska škola - Hum

                    RADNI DAN     
             
EKONOMSKA ŠKOLA       H U M
  - 15,30     6,05 16,00
  6,55 16,55     7,10 17,15
  7,55 18,10     8,15 18,30
  9,25 20,00     9,45 20,20
  10,35 21,15     10,55 21,30
  11,45 22,40     12,05 22,55
  13,05       13,20  
  14,10       14,30  
                      S U B O T A    
  - 15,10     6,15 15,30
  7,00 17,10     7,20 17,30
  8,15 19,20     8,35 19,40
  10,00 20,30     10,20 20,50
  11,50 21,50     12,10 22,05
  13,30       13,50  
                      N E D J E LJ A  
  9,00 17,20     9,20 17,40
  10,40 19,30     11,00 19,45
  12,20       12,40  
  14,00       14,20  
  15,40       16,00  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search