[65] Ekonomska škola - Obad

         RADNI DAN    
           
    EKONOMSKA ŠKOLA        O B A D 
  - 13,05   6,15 12,30
  6,35 13,55   6,50 13,25
  7,05 14,50   7,20 14,30
  7,35 15,30   7,50 15,15
  8,05 16,15   8,20 16,00
  8,35 17,00   9,00 16,35
    18,30     17,25
    19,50     18,50
          20,00
                  S U B O T A    
  9,00     9,15  
  10,40     10,55  
  12,30     12,45  
  14,10     14,25  
  15,50     16,10  
  18,00     18,20  
                 N E D J E LJ A    
  9,40     9,55  
  11,20     11,35  
  13,00     13,15  
  14,40     14,55  
  16,20     16,35  
  18,10     18,30  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search