[63] Latinska Ćuprija - Mahmutovac

             RADNI DAN     
                     
LATINSKA ĆUPRIJA      MAHMUTOVAC
- 11,45 17,45   6,00 12,00 18,00
6,15 12,15 18,15   6,30 12,30 18,30
6,45 12,45 18,45   7,00 13,00 19,00
7,15 13,15 19,15   7,30 13,30 19,30
7,45 13,45 19,45   8,00 14,00 20,00
8,15 14,15 20,15   8,30 14,30 20,30
8,45 14,45 20,45   9,00 15,00 21,00
9,15 15,15 21,15   9,30 15,30 21,30
9,45 15,45 21,45   10,00 16,00 22,00
10,15 16,15 22,15   10,30 16,30 22,30
10,45 16,45 22,45   11,00 17,00 22,55
11,15 17,15     11,30 17,30  
      S U B O T A    
- 11,45 17,45   6,00 12,00 18,00
6,15 12,15 18,15   6,30 12,30 18,30
6,45 12,45 18,45   7,00 13,00 19,00
7,15 13,15 19,15   7,30 13,30 19,30
7,45 13,45 19,45   8,00 14,00 20,00
8,15 14,15 20,15   8,30 14,30 20,30
8,45 14,45 20,45   9,00 15,00 21,00
9,15 15,15 21,15   9,30 15,30 21,30
9,45 15,45 21,45   10,00 16,00 22,00
10,15 16,15 22,15   10,30 16,30 22,25
10,45 16,45     11,00 17,00  
11,15 17,15     11,30 17,30  
          NEDJELJA I PRAZNIK  
6,45 14,00 21,15   7,00 14,20 21,30
7,20 14,40 21,45   7,40 15,00 22,00
8,00 15,20 22,15   8,20 15,40 22,25
8,40 16,00     9,00 16,20  
9,20 16,40     9,40 17,00  
10,00 17,20     10,20 17,40  
10,40 18,00     11,00 18,20  
11,20 18,40     11,40 19,00  
12,00 19,20     12,20 19,40  
12,40 20,00     13,00 20,20  
13,20 20,40     13,40 21,00  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search