[61] Stup - Sokolje

                               RADNI DAN       
    S T U P           S O K O LJ E (Deponija)
6,25 12,40 18,55     6,00 12,15 18,30  
6,50 13,05 19,20     6,25 12,40 18,55  
7,15 13,30 19,45     6,50 13,05 19,20  
7,40 13,55 20,10     7,15 13,30 19,45  
8,05 14,20 20,35     7,40 13,55 20,10  
8,30 14,45 21,00     8,05 14,20 20,35  
8,55 15,10 21,25     8,30 14,45 21,00  
9,20 15,35 21,55     8,55 15,10 21,25  
9,45 16,00 22,30     9,20 15,35 21,50  
10,10 16,25 23,00     9,45 16,00 22,20  
10,35 16,50       10,10 16,25 22,50  
11,00 17,15       10,35 16,50    
11,25 17,40       11,00 17,15    
11,50 18,05       11,25 17,40    
12,15 18,30       11,50 18,05    
VOŽNJOM U 6,50 sa Stupa svraća do ŽTO-a      
                               S U B O T A      
- 9,55 13,40 17,30   6,10 9,55 13,40 17,25
6,35 10,20 14,05 18,20   6,35 10,20 14,05 17,55
7,00 10,45 14,30 19,10   7,00 10,45 14,30 18,45
7,25 11,10 14,55 20,00   7,25 11,10 14,55 19,35
7,50 11,35 15,20 20,50   7,50 11,35 15,20 20,25
8,15 12,00 15,45 21,40   8,15 12,00 15,45 21,15
8,40 12,25 16,10 22,30   8,40 12,25 16,10 22,05
9,05 12,50 16,35     9,05 12,50 16,35 22,50
9,30 13,15 17,00     9,30 13,15 17,00  
                                               NEDJELJOM I PRAZNIKOM    
- 12,35 18,25     7,10 13,00 18,50  
7,35 13,25 19,15     8,00 13,50 19,40  
8,25 14,15 20,05     8,50 14,40 20,30  
9,15 15,05 20,55     9,40 15,30 21,20  
10,05 15,55 21,45     10,30 16,20 22,10  
10,55 16,45 22,30     11,20 17,10 22,50  
11,45 17,35       12,10 18,00    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search