[60] Vogošća - Tihovići

                 RADNI DAN    
           
V O G O Š Ć A      T I H O V I Ć I
6,35 16,30     6,15 14,55
7,10 17,15     6,55 16,00
8,00 18,05     7,30 16,50
9,30 18,55     8,20 17,35
10,30 19,30     9,50 18,25
11,10 20,05     10,50 19,15
11,50 21,00     11,30 19,50
12,30 22,20     12,10 20,25
13,30       12,45B 21,20
14,35       12,50 22,35
15,30       13,50  
Vožnje sa oznakom B obavljaju se od Blagovca.
       S U B O T A    
7,00 15,00     6,30 14,20
8,10 16,00     7,20 15,20
9,20 17,20     8,30 16,20
10,00 18,00     9,40 17,40
11,00 19,00     10,20 18,20
12,00 20,00     11,20 19,15
13,00 20,30     12,20 20,15
14,00       13,20 20,45
    N E D J E LJ A  
8,30 14,30     8,50 14,50
9,30 15,30     9,50 15,50
10,30 16,30     10,50 16,50
11,30 17,30     11,50 17,50
12,30 18,30     12,50 18,50
13,30 19,30     13,50 19,45
           
     

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search