[57] Pazarić - Osenik

  RADNI   DAN    
PAZARIĆ       OSENIK  
-       5,50  
PAZARIĆ       HADŽIĆI  
6,00       -  
PAZARIĆ       OSENIK  
-       7,40  
PAZARIĆ       HADŽIĆI  
7,50       -  
HADŽIĆI       PAZARIĆ  
10,35       -  
PAZARIĆ       OSENIK  
10,50       11,00  
11,30       12,00  
12,20       12,40  
13,10       13,20  
PAZARIĆ       HADŽIĆI  
13,30 kroz Gradac       -  
HADŽIĆI       PAZARIĆ  
13,50       -  
PAZARIĆ       OSENIK  
14,10       14,25  
15,15       15,25 do Hadžića
HADŽIĆI       PAZARIĆ  
16,20       -  
PAZARIĆ       OSENIK  
16,50       17,00  
17,30       17,40  
18,25       18,40  
19,10       19,20  
PAZARIĆ       HADŽIĆI  
19,30       -  
           
SUBOTOM I NEDJELJOM SAOBRAĆAJ SE NE ODVIJA

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search