[55] Baščaršija - Sedrenik

                        RADNI DAN       
        BAŠČARŠIJA                        S E D R E N I K (Samop)
- 11,40 18,20     6,20 12,05 18,45  
6,35 12,30 19,20     6,55 12,55 19,45  
7,15 13,20 20,10     7,35 13,45 20,35  
7,55 14,10 20,55     8,15 14,35 21,15  
8,35 15,00 21,40     8,55 15,25 22,00  
9,15 15,50 22,20     9,40 16,15    
10,00 16,40       10,25 17,05    
10,50 17,30       11,15 17,55    
                      S U B O T A        
- 11,40 18,20     6,20 12,05 18,45  
6,35 12,30 19,10     6,55 12,55 19,40  
7,15 13,20 20,05     7,35 13,45 20,35  
7,55 14,10 20,55     8,15 14,35 21,15  
8,35 15,00 21,40     8,55 15,25 22,00  
9,15 15,50 22,20     9,40 16,15    
10,00 16,40       10,25 17,05    
10,50 17,30       11,15 17,55    
                                    N E D J E LJ A      
- 13,10 19,50     7,10 13,35 20,15  
7,30 14,00 20,40     7,50 14,25 21,00  
8,10 14,50 21,25     8,35 15,15 21,55  
9,00 15,40 22,20     9,25 16,05    
9,50 16,30       10,15 16,55    
10,40 17,20       11,05 17,45    
11,30 18,10       11,55 18,35    
12,20 19,00       12,45 19,25    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search