[53] Otoka - Mojmilo Brdo

                              RADNI DAN       
                 
       O T O K A          M O J M I L O  B R D O
- 10,45 15,00 20,00   5,45 10,45 15,00 19,40
6,10 11,10 15,20 20,50   6,10 11,10 15,20 20,30
6,35 11,35 15,40 21,40   6,30 11,35 15,40 21,15
7,00 12,00 16,00 22,30   6,55 12,00 16,00 22,00
7,20 12,20 16,20     7,20 12,20 16,20 22,45
7,40 12,40 16,40     7,35 12,40 16,40  
8,00 13,00 17,00     8,00 13,00 17,00  
8,20 13,20 17,20     8,20 13,20 17,20  
9,05 13,40 17,40     8,40 13,40 17,40  
9,30 14,00 18,00     9,30 14,00 18,00  
9,55 14,20 18,40     9,55 14,20 18,20  
10,20 14,40 19,20     10,20 14,40 19,00  
                  S U B O T A      
- 10,20 15,00 19,40   6,00 10,40 15,20 20,00
6,20 11,00 15,40 20,20   6,40 11,20 16,00 20,40
7,00 11,40 16,20 21,00   7,20 12,00 16,40 21,20
7,40 12,20 17,00 21,40   8,00 12,40 17,20 22,00
8,20 13,00 17,40 22,30   8,40 13,20 18,00 22,45
9,00 13,40 18,20     9,20 14,00 18,40  
9,40 14,20 19,00     10,00 14,40 19,20  
                                 N E D J E LJ A      
8,45 12,40 16,00 19,20   9,00 13,00 16,20 19,40
9,20 13,20 16,40 20,00   9,40 13,40 17,00 20,15
10,00 14,00 17,20     10,20 14,20 17,40  
10,40 14,40 18,00     11,00 15,00 18,20  
12,00 15,20 18,40     12,20 15,40 19,00  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search