[51] Baščaršija - Vratnik

                                     RADNI DAN         
                     
                     
    B A Š Č A R Š I J A     VRATNIK (Višegradska kapija)
- 9,51 14,07 18,28 22,38   6,00 10,03 14,18 18,40 22,48
6,20 10,13 14,27 18,53 23,00   6,31 10,26 14,39 19,04 23,05
6,45 10,38 14,49 19,15     6,55 10,50 15,00 19,25  
7,05 11,02 15,12 19,35     7,15 11,14 15,24 19,48  
7,26 11,26 15,36 20,00     7,35 11,36 15,49 20,14  
7,45 11,49 16,01 20,27     7,54 12,03 16,14 20,39  
8,05 12,16 16,27 20,48     8,15 12,28 16,39 20,59  
8,26 12,40 16,51 21,09     8,36 12,51 17,03 21,20  
8,45 13,03 17,15 21,30     8,57 13,17 17,27 21,44  
9,08 13,29 17,37 21,56     9,19 13,39 17,50 22,06  
9,28 13,50 18,03 22,14     9,40 13,59 18,15 22,26  
                          S U B O T A        
- 9,51 14,07 18,28 22,38   6,00 10,03 14,18 18,40 22,48
6,20 10,13 14,27 18,53 23,00   6,31 10,26 14,39 19,07 23,05
6,45 10,38 14,49 19,20     6,55 10,50 15,00 19,32  
7,05 11,02 15,12 19,45     7,15 11,14 15,24 19,57  
7,26 11,26 15,36 20,10     7,35 11,36 15,49 20,20  
7,45 11,49 16,01 20,29     7,54 12,03 16,14 20,39  
8,05 12,16 16,27 20,48     8,15 12,28 16,39 20,59  
8,26 12,40 16,51 21,09     8,36 12,51 17,03 21,20  
8,45 13,03 17,15 21,30     8,57 13,17 17,27 21,44  
9,08 13,29 17,37 21,56     9,19 13,39 17,50 22,06  
9,28 13,50 18,03 22,14     9,40 13,59 18,15 22,26  
                       N E D J E LJ A  I  P R A Z N I K      
7,02 11,02 15,03 19,03     7,15 11,15 15,15 19,15  
7,27 11,27 15,27 19,29     7,39 11,39 15,39 19,39  
7,51 11,52 15,53 19,53     8,03 12,03 16,03 20,03  
8,15 12,15 16,15 20,18     8,27 12,27 16,27 20,27  
8,39 12,39 16,39 20,39     8,51 12,51 16,51 20,51  
9,03 13,03 17,03 21,05     9,15 13,15 17,15 21,13  
9,28 13,27 17,27 21,23     9,39 13,39 17,39 21,33  
9,53 13,53 17,51 21,43     10,03 14,03 18,03 21,53  
10,12 14,15 18,15 22,00     10,27 14,27 18,27 22,10  
10,39 14,40 18,39       10,51 14,51 18,51    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search