[22a] Stup - Vogošća

        RADNI  DAN     
         S T U P      V O G O Š Ć A
- 11,05 16,55   5,50 11,40 17,30
6,00 11,40 17,30   6,30 12,15 18,10
6,30 12,15 18,40   7,00 12,50 19,25
7,00 12,50 19,50   7,30 13,25 20,15
7,35 13,25 20,40   8,10 14,00 21,05
8,10 14,00 21,30   8,45 14,35 22,00
8,45 14,35 22,25   9,20 15,10 22,50
9,20 15,10 22,50   9,55 15,45 23,15
9,55 15,40     10,30 16,15  
10,30 16,20     11,05 16,55  
          S U B O T A      
- 13,05 17,00   06,00 13,35 17,30
06,35 13,35 18 00   07,00 14,05 18 30
07,30 14,05 19 00   08,00 14,30 19 30
09,00 14,30 20 00   09,30 15,00 20,25
10,00 15,00 20 50   10,30 15,30 21,15
11,00 15,30 21 40   11,30 16,00 22,05
12,00 16,00 22 30   12,35 16,30 22,55
12 40 16,30     13 10 17,00  
        N E D J E LJ A    
07,00 12,00 15,55   07,30 12,40 16,30
08,00 12,40 16,30   08,30 13,20 17,00
09,00 13,20 17,30   09,30 14,00 18,00
10,00 14,00 18,30   10,40 14,35 19,00
10,40 14,35 19,30   11,20 15,15 20,00
11,20 15,20 20,30   12,00 15,55 20,55

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search