[20b] Park - Šip - Bušća

                         RADNI DAN       
               
     P  A  R  K             Š  I  P        B U Š Ć A
- 16,50   - -   6,10 17,15
6,35 17,40   - -   7,00 18,05
7,20 18,30Š   - 19,00   7,40 -
8,30Š 19,20   9,00 -   - 19,45
9,20Š 20,10Š   9,50 20,40   - -
10,10 21,00Š   - 21,30   10,35 -
11,00Š 21,50Š   11,30 22,20   - -
11,50 22,45   -     12,15 23,05
12,40     -     13,00  
13,20Š     14,00     -  
14,20Š     14,50     -  
15,10Š     15,40     -  
16,05     -     16,25  
               
               
NAPOMENA: Vožnje sa oznakom "Š" obavljaju se do i od Šipa.

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search