[17b] Dom Armije - Breka II

      R A D N I  D A N     
D O M  A  R M I J E          B R E K A  II
6,58 14,04 21,09     6,35 13,43 20,47
7,40 14,50 21,55     7,20 14,27 21,30
8,17 15,34 22,45     7,57 15,11 22,20
9,00 16,18       8,37 15,54 23,00
9,43 16,59       9,20 16,38  
10,25 17,41       10,03 17,20  
11,10 18,19       10,45 17,56  
11,54 19,01       11,31 18,41  
12,38 19,44       12,15 19,22  
13,21 20,26       12,59 20,04  
                     S U B O T A      
7,00 14,05 21,09     6,45 13,43 20,47
7,40 14,52 21,57     7,20 14,27 21,30
8,17 15,34 22,45     7,57 15,12 22,20
9,00 16,19       8,37 15,54 23,00
9,42 17,00       9,20 16,39  
10,25 17,41       10,02 17,20  
11,11 18,19       10,45 18,00  
11,55 19,01       11,31 18,41  
12,39 19,44       12,15 19,22  
13,21 20,26       12,59 20,04  
                      N E D J E LJ A    
7,50 12,35 17,30     8,10 12,57 17,51
8,29 13,21 18,12     8,49 13,41 18,34
9,10 14,05 18,57     9,30 14,26 19,17
9,50 14,48 19,45     10,10 15,07 20,05
10,31 15,25       10,50 15,45  
11,11 16,05       11,33 16,29  
11,58 16,49       12,17 17,12  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search