[16] Dom Armije - Bare

         RADNI DAN      
       D O M  A R M I J E              B  A  R  E  
                 
6,32 12,02 17,54     6,10 11,40 17,10  
6,54 12,23 18,35     6,30 12,02 17,32  
7,15 12,46 19,20     6,54 12,24 18,14  
7,37 13,07 20,02     7,16 12,46 18,56  
8,00 13,30 20,44     7,38 13,08 19,40  
8,21 13,50 21,23     8,00 13,30 20,22  
8,44 14,12 22,00     8,22 13,52 21,03  
9,05 14,35 22,40     8,44 14,14 21,42  
9,28 14,57 23,20     9,06 14,36 22,20  
9,50 15,19       9,28 14,58 23,00  
10,12 15,42       9,50 15,20 23,35  
10,35 16,06       10,12 15,42    
10,56 16,28       10,34 16,05    
11,18 16,51       10,56 16,30    
11,40 17,10       11,18 16,48    
                         S U B O T A      
                 
6,32 11,40 16,50     6,10 11,18 16,30  
6,54 12,02 17,10     6,30 11,40 16,48  
7,15 12,24 17,53     6,54 12,02 17,10  
7,37 12,46 18,35     7,16 12,24 17,32  
8,00 13,07 19,20     7,38 12,46 18,13  
8,22 13,30 20,02     8,00 13,08 18,56  
8,44 13,50 20,44     8,22 13,30 19,40  
9,06 14,13 21,23     8,44 13,52 20,20  
9,28 14,35 22,00     9,06 14,14 21,04  
9,50 14,56 22,40     9,28 14,36 21,43  
10,12 15,20       9,50 14,58 22,20  
10,34 15,42       10,12 15,20 23,00  
10,57 16,06       10,34 15,42    
11,18 16,27       10,56 16,04    
           N E D J E LJ A        
                 
7,13 11,14 15,16 19,14   6,50 10,53 14,53 18,53
7,54 11,54 15,53 19,54   7,33 11,33 15,34 19,34
8,33 12,32 16,33 20,34   8,13 12,13 16,13 20,14
9,14 13,13 17,14 21,15   8,53 12,53 16,53 20,54
9,54 13,53 17,52 21,50   9,33 13,33 17,33 21,33
10,34 14,34 18,33     10,13 14,13 18,12 22,10

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search