[15] Željeznička Stanica - Buća Potok

                   RADNI DAN      
    ŽELJEZNIČKA STANICA            B U Ć A   P O T O K
6,00 12,14 16,52 22,30   5,30 11,56 16,46 22,40
6,20 12,30 17,10 22,50   6,05 12,12 17,00 22,55
6,35 12,46 17,30 23,00   6,20 12,28 17,20 23,15
6,50 13,02 17,45     6,35 12,44 17,40  
7,10 13,18 18,00     6,50 13,00 18,00  
7,30 13,34 18,15     7,05 13,16 18,15  
7,50 13,50 18,30     7,20 13,32 18,30  
8,10 14,03 18,45     7,40 13,48 18,45  
8,30 14,16 19,00     8,00 14,04 19,00  
8,50 14,29 19,15     8,20 14,20 19,15  
9,10 14,42 19,30     8,40 14,33 19,30  
9,31 14,55 19,45     9,00 14,46 19,45  
9,52 15,08 20,00     9,20 15,00 20,00  
10,13 15,21 20,15     9,40 15,15 20,20  
10,34 15,34 20,30     10,01 15,28 20,40  
10,55 15,47 20,50     10,22 15,41 21,00  
11,10 16,00 21,10     10,43 15,54 21,20  
11,26 16,13 21,30     11,04 16,07 21,40  
11,42 16,26 21,50     11,25 16,20 22,00  
11,58 16,39 22,10     11,40 16,33 22,20  
                   S U B O T A      
6,30 11,10 15,50 20,30   6,00 10,40 15,20 20,00
6,50 11,30 16,10 20,50   6,20 11,00 15,40 20,20
7,10 11,50 16,30 21,10   6,40 11,20 16,00 20,40
7,30 12,10 16,50 21,30   7,00 11,40 16,20 21,00
7,50 12,30 17,10 21,50   7,20 12,00 16,40 21,20
8,10 12,50 17,30 22,10   7,40 12,20 17,00 21,40
8,30 13,10 17,50 22,30   8,00 12,40 17,20 22,00
8,50 13,30 18,10 22,50   8,20 13,00 17,40 22,20
9,10 13,50 18,30     8,40 13,20 18,00 22,40
9,30 14,10 18,50     9,00 13,40 18,20 22,55
9,50 14,30 19,10     9,20 14,00 18,40 23,15
10,10 14,50 19,30     9,40 14,20 19,00  
10,30 15,10 19,50     10,00 14,40 19,20  
10,50 15,30 20,10     10,20 15,00 19,40  
            N E D J E LJ A          
7,00 11,30 16,00 20,30   6,30 11,00 15,30 20,00
7,30 12,00 16,30 21,00   7,00 11,30 16,00 20,30
8,00 12,30 17,00 21,30   7,30 12,00 16,30 21,00
8,30 13,00 17,30 22,00   8,00 12,30 17,00 21,30
9,00 13,30 18,00     8,30 13,00 17,30 22,00
9,30 14,00 18,30     9,00 13,30 18,00 22,25
10,00 14,30 19,00     9,30 14,00 18,30  
10,30 15,00 19,30     10,00 14,30 19,00  
11,00 15,30 20,00     10,30 15,00 19,30  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search