[14] Dom Armije - Podhrastovi

          RADNI DAN        
           D O M    A R M I J E       P O D H R A S T O V I  
6,10 10,06 14,07 18,22     5,50 9,43 13,45 17,38  
6,23 10,20 14,20 18,44     6,05 9,57 13,58 17,59  
6,37 10,32 14,32 19,06     6,17 10,12 14,12 18,21  
6,51 10,47 14,47 19,28     6,30 10,27 14,27 18,43  
7,02 11,02 15,01 19,50     6,43 10,40 14,39 19,05  
7,18 11,15 15,14 20,11     6,57 10,53 14,52 19,27  
7,32 11,31 15,27 20,32     7,11 11,08 15,07 19,49  
7,43 11,46 15,40 20,54     7,23 11,24 15,21 20,10  
7,57 11,59 15,55 21,16     7,37 11,37 15,34 20,32  
8,13 12,15 16,09 21,38     7,51 11,54 15,48 20,53  
8,25 12,29 16,22 22,02     8,03 12,08 16,01 21,15  
8,39 12,42 16,35 22,25     8,17 12,22 16,15 21,38  
8,54 12,56 16,48 22,50     8,34 12,36 16,29 22,00  
9,08 13,13 17,04 23,15     8,46 12,50 16,42 22,25  
9,22 13,25 17,18       9,00 13,04 16,55 22,45  
9,37 13,38 17,38       9,14 13,17 17,10 23,05  
9,52 13,53 18,00       9,29 13,32 17,24 23,30 do Parka
                S U B O T A        
6,37 10,32 14,32 19,28     6,15 10,12 14,12 18,43  
6,51 10,47 14,47 19,50     6,30 10,27 14,27 19,05  
7,02 11,03 15,01 20,11     6,43 10,40 14,39 19,27  
7,18 11,16 15,14 20,32     6,57 10,53 14,52 19,49  
7,32 11,33 15,27 20,54     7,11 11,08 15,07 20,10  
7,43 11,47 15,40 21,16     7,23 11,24 15,21 20,32  
7,57 11,59 15,55 21,38     7,37 11,37 15,34 20,53  
8,13 12,16 16,09 22,04     7,51 11,54 15,48 21,15  
8,25 12,30 16,22 22,25     8,03 12,08 16,01 21,38  
8,39 12,43 16,35 22,50     8,17 12,22 16,15 22,00  
8,54 12,56 16,53 23,15     8,34 12,36 16,29 22,25  
9,08 13,13 17,16       8,46 12,50 16,42 22,45  
9,22 13,25 17,38       9,00 13,04 16,55 23,05  
9,36 13,38 18,00       9,14 13,17 17,15 23,30 do Parka
9,52 13,53 18,22       9,29 13,32 17,37    
10,06 14,08 18,44       9,43 13,45 17,59    
10,19 14,19 19,06       9,57 13,58 18,21    
                N E D J E LJ A        
7,00 11,30 14,45 17,54 22,19   7,20 11,51 15,06 18,12 22,36
7,20 11,50 14,59 18,09 22,40   7,40 12,12 15,20 18,29 22,55
7,41 12,07 15,12 18,30     8,01 12,28 15,34 18,50  
8,02 12,21 15,28 18,50     8,22 12,42 15,49 19,10  
8,23 12,37 15,42 19,10     8,43 12,57 16,03 19,30  
8,44 12,50 15,56 19,30     9,04 13,11 16,17 19,50  
9,05 13,04 16,11 19,50     9,25 13,25 16,32 20,10  
9,26 13,19 16,25 20,10     9,46 13,40 16,46 20,30  
9,47 13,32 16,39 20,30     10,07 13,54 17,00 20,50  
10,08 13,47 16,55 20,50     10,28 14,08 17,15 21,11  
10,29 14,02 17,07 21,12     10,49 14,23 17,29 21,33  
10,50 14,17 17,22 21,36     11,10 14,37 17,43 21,56  
11,08 14,30 17,37 21,57     11,29 14,51 17,58 22,19  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search