[17] Dom Armije - Breka

 

                            RADNI  DAN       
        D O M   A R M I J E                 B R E K A  
6,27 11,21 16,25 21,20   6,05 11,00 16,04 21,00  
6,46 11,43 16,45 21,45   6,25 11,21 16,25 21,20  
7,05 12,06 17,07 22,11   6,45 11,43 16,46 21,41  
7,25 12,26 17,29 22,35   7,05 12,05 17,08 22,05  
7,46 12,49 17,50 22,55   7,25 12,27 17,29 22,30  
8,07 13,10 18,11     7,45 12,48 17,50 22,55  
8,29 13,33 18,32     8,05 13,10 18,11 23,10  do Parka
8,50 13,56 18,53     8,28 13,32 18,31    
9,12 14,16 19,14     8,50 13,54 18,53    
9,33 14,39 19,36     9,11 14,16 19,14    
9,55 14,59 19,58     9,33 14,38 19,34    
10,16 15,22 20,20     9,54 15,00 19,55    
10,38 15,44 20,41     10,16 15,21 20,17    
10,59 16,04 20,59     10,38 15,43 20,39    
            S U B O T A        
6,20 11,22 16,24 21,20   6,15 11,21 16,25 21,20  
6,40 11,43 16,46 21,45   6,40 11,43 16,46 21,41  
7,04 12,06 17,07 22,13   7,05 12,05 17,08 22,05  
7,25 12,27 17,29 22,35   7,25 12,27 17,29 22,30  
7,45 12,50 17,49 22,55   7,45 12,48 17,50 22,55  
8,07 13,10 18,11     8,05 13,10 18,11 23,10  do Parka
8,28 13,33 18,32     8,28 13,32 18,31    
8,50 13,56 18,54     8,50 13,54 18,53    
9,12 14,16 19,14     9,11 14,16 19,14    
9,33 14,40 19,36     9,33 14,38 19,34    
9,55 14,59 19,58     9,54 15,00 19,55    
10,16 15,23 20,20     10,16 15,21 20,17    
10,38 15,45 20,41     10,38 15,43 20,39    
11,00 16,04 20,59     11,00 16,05 21,00    
           N E D J E LJ A      
7,28 12,16 17,11 22,02   7,10 11,55 16,51 21,42  
8,10 12,57 17,50 22,45   7,48 12,36 17,31 22,22  
8,50 13,40 18,36     8,30 13,17 18,12 23,00 do Parka
9,30 14,24 19,17     9,10 14,01 18,56    
10,11 15,05 20,00     9,50 14,45 19,38    
10,56 15,48 20,41     10,30 15,25 20,20    
11,35 16,30 21,21     11,16 16,09 21,01    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search