[49] Ilidža - Otes - Bare - Doglodi

                                                   RADNI DAN       
     I L I DŽ A          O T E S BARE    DOGLODI
5,45 15,45   5,30 15,30   - -
6,15 16,15   6,00 16,00   - -
6,55 16,55   - -   6,35 16,35
7,20 17,40   7,07 -   - 17,15
8,00 18,45   - -   7,35 18,05
8,55 19,15   - -   8,20 19,35
9,25 19,55   9,10 19,00   - 20,15
9,55 20,35   9,40 -   - -
10,20 21,05   10,07 -   - -
11,10 21,40   - 20,50   10,45 -
11,50 22,15   - 21,20   11,30 -
12,20 23,00   12,05 21,55   - -
13,10     - 22,30   12,40 23,15
14,05     - -   13,30  
14,45     - -   14,25  
15,15     15,00 -   -  
               
                                    S U B O T A      
- 14,40   6,00 14,55   - -
6,15 15,15   6,30 15,30   - -
6,50 15,45   - -   7,10 16,05
7,30 16,25   7,45 16,40   - -
8,05 17,00   8,20 17,20   - -
9,05 17,40   9,20 18,00   - -
9,40 18,20   - 18,40   10,00 -
10,20 19,00   10,40 -   - 19,20
11,00 19,40   11,20 20,00   - -
11,40 20,20   - 20,35   12,00 -
12,20 21,00   12,35 21,15   - -
12,55 21,45   13,10 22,00   - -
13,30 22,30   13,45 22,40   - -
14,05 23,00   14,20 -   - 23,20
               
                                    N E D J E LJ A    
7,20 14,50   7,35 15,05   - -
7,55 15,30   - -   8,15 15,50
8,35 16,10   8,50 16,25   - -
9,30 16,50   9,45 17,05   - -
10,10 17,30   10,25 17,45   - -
10,50 18,15   11,05 -   - 18,35
11,30 19,00   - 19,15   11,50 -
12,10 19,45   12,25 20,00   - -
12,50 20,30   13,05 20,45   - -
13,30 21,10   13,45 -   - 21,30
14,10     14,25 -   -  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search