[43] Ilidža - Osjek

                                                     RADNI DAN     
    I L I DŽ A         O S J E K  
- 11,35 18,35   5,45 12,00 19,00
- 12,00 19,05   6,10 12,30 19,30
6,15 12,30 19,30   6,35 13,00 19,55
6,35 13,00 20,00   7,00 13,30 20,25
7,00 13,30 20,35   7,25 14,00 21,00
7,25 14,00 21,05   7,50 14,30 21,30
7,50 14,30 21,35   8,15 15,00 22,00
8,15 15,00 22,05   8,40 15,30 22,30
8,40 15,30 22,30   9,05 16,00 22,55
9,05 16,00 23,00   9,30 16,30 23,20
9,35 16,30     10,00 17,00  
10,05 17,00     10,30 17,30  
10,35 17,30     11,00 18,00  
11,05 18,05     11,30 18,30  
                  S U B O T A    
- 12,30 19,30   5,45 13,00 20,00
- 13,30 20,30   6,10 14,00 21,00
6,15 14,00 21,30   6,40 14,30 21,50
6,35 14,30 22,15   7,00 15,00 22,35
7,05 15,00 23,00   7,30 15,30 23,20
7,30 15,30     8,00 16,00  
8,30 16,00     9,00 16,30  
9,30 16,30     10,00 17,00  
10,30 17,30     11,00 18,00  
11,30 18,30     12,00 19,00  
                          NEDJELJA I PRAZNIK    
- 13,10 20,10   6,30 13,30 20,30
7,10 14,10 21,10   7,30 14,30 21,30
8,10 15,10 22,00   8,30 15,30 22,20
9,10 16,10     9,30 16,30  
10,10 17,10     10,30 17,30  
11,10 18,10     11,30 18,30  
12,10 19,10     12,30 19,30  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search