[41a] Drvenija - Donji Velešići

            RADNI DAN       
                 
          D R V E N I J A          DONJI VELEŠIĆI
- 10,45 15,45 20,40   6,20 11,10 16,10 21,00
6,40 11,35 16,35 21,20   7,00 12,00 17,00 21,40
7,25 12,25 17,25 22,00   7,50 12,50 17,50 22,20
8,15 13,15 18,15 22,40   8,40 13,40 18,40  
9,05 14,05 19,05     9,30 14,30 19,30  
9,55 14,55 19,55     10,20 15,20 20,20  
                                                                   S U B O T A      
- 10,45 15,45 20,40   6,20 11,10 16,10 21,00
6,40 11,35 16,35 21,20   7,00 12,00 17,00 21,40
7,25 12,25 17,25 22,00   7,50 12,50 17,50 22,20
8,15 13,15 18,15 22,40   8,40 13,40 18,40  
9,05 14,05 19,05     9,30 14,30 19,30  
9,55 14,55 19,55     10,20 15,20 20,20  
                                                                 N E D J E LJ A          
- 11,55 15,15 18,25   8,20 12,20 15,40 18,50
8,40 12,45 16,00 19,20   9,00 13,10 16,25 19,40
9,30 13,35 16,45 20,00   9,50 14,00 17,10 20,25
10,15 14,25 17,35 20,50   10,40 14,50 18,00  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search