[41] Drvenija - Gornji Velešići

          RADNI   DAN      
           D R V E N I J A       GORNJI   VELEŠIĆI
- 11,10 16,10 21,20   6,00 11,35 16,50 21,40
6,20 12,00 17,15 22,20   6,40 12,25 17,40 22,40
7,00 12,50 18,05 23,00   7,25 13,15 18,25  
8,15 13,40 18,50     8,40 14,05 19,10  
9,15 14,30 19,35     9,35 14,55 20,00  
10,15 15,20 20,30     10,40 15,45 20,50  
             S U B O T A      
- 11,10 16,10 21,00   6,40 11,35 16,35 21,20
7,00 12,00 17,00 21,40   7,25 12,25 17,25 22,00
7,50 12,50 17,50 22,20   8,15 13,15 18,15 22,40
8,40 13,40 18,40 23,00   9,05 14,05 19,05  
9,30 14,30 19,30     9,55 14,55 20,00  
10,20 15,20 20,20     10,45 15,45 20,40  
           N E D J E LJ A      
7,40 11,30 15,40 19,40   7,20 11,05 15,15 19,15
8,20 12,20 16,20 20,25   8,00 11,55 16,00 20,00
9,00 13,10 17,10 21,15   8,40 12,45 16,50 20,50
9,50 14,00 18,00 22,00   9,25 13,35 17,35 21,35
10,40 14,50 18,50     10,15 14,25 18,25 22,20

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search