[39] Nedžarići - Dobrinja 4

                     RADNI DAN      
               
             NEDŽARIĆI              DOBRINJA 4  
6,10 12,20 18,45     6,30 12,35 19,00
6,50 12,55 19,20     7,10 13,10 19,35
7,30 13,35 19,55     7,50 13,50 20,10
8,10 14,15 20,30     8,30 14,30 20,45
8,50 14,55 21,05     9,05 15,10 21,20
9,25 15,35 21,40     9,40 15,55 22,00
10,00 16,20 22,15     10,15 16,35 22,35
10,35 16,55       10,50 17,10  
11,10 17,30       11,25 17,50  
11,45 18,10       12,00 18,25  
                      S U B O T A      
6,10 12,20 18,45     6,30 12,35 19,00
6,50 13,00 19,20     7,10 13,10 19,35
7,30 13,30 19,55     7,50 13,50 20,10
8,15 14,10 20,25     8,30 14,30 20,45
8,50 14,50 21,00     9,05 15,10 21,20
9,20 15,30 21,40     9,40 15,50 22,00
10,00 16,10 22,15     10,15 16,30 22,30
10,35 16,55       10,50 17,10  
11,10 17,30       11,25 17,50  
11,45 18,05       12,00 18,25  
                        N E D J E LJ A      
7,15 14,35       7,30 15,00  
7,50 15,15       8,10 15,35  
8,30 16,00       8,50 16,20  
9,05 16,35       9,25 16,55  
10,05 17,10       10,25 17,30  
10,45 17,45       11,05 18,00  
11,20 18,20       11,40 18,40  
12,00 19,00       12,20 19,20  
12,35 19,40       13,00 20,00  
13,20 20,20       13,40 20,35  
14,00         14,20    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search