[36] Nedžarići - Naselje Aerodrom

                             RADNI DAN     
             
    N E DŽ A R I Ć I   NASELJE AERODROM
             
06,00 13,05 20,00   06,15 13,25 20,25
06,30 13,40 20,40   06,40 13,55 21,05
07,00 14,10 21,20   07,15 14,25 21,45
07,30 14,40 22,00   07,45 14,55 22,20
08,00 15,15 22,40   08,20 15,27 22,50
08,35 15,45     08,55 16,00  
09,10 16,15     09,25 16,35  
10,10 16,50     10,30 17,10  
10,45 17,25     11,05 17,45  
11,20 18,00     11,40 18,25  
11,55 18,40     12,15 19,05  
12,30 19,20     12,50 19,45  
              S U B O T A    
06,00 13,40     06,15 13,55  
06,30 14,10     06,45 14,25  
07,00 14,40     07,15 14,55  
07,30 15,10     07,45 15,25  
08,00 15,40     08,15 16,00  
- 16,15     - 16,35  
- 16,50     - 17,05  
- 17,20     - 17,30  
                                                 N E D J E LJ A    
8,25 12,25     8,40 12,45  
8,55 13,00     9,15 13,20  
9,30 13,35     9,50 13,55  
10,05 14,10     10,25 14,30  
10,40 14,45     11,00 15,00  
11,15       11,35    
11,50       12,10    

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni promet se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2019 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search