[33] Ilidža - Tarčin - Vukovići

                         RADNI DAN I SUBOTA  
I L I DŽ A TARČIN   VUKOVIĆI
-   -   05,45
-   06,00   06,15
06,00   06,50    07,00
06,30   -   07,30
07,00   -   -
08,00   08,00    -
08,30   09,00    09,30
09,30   -   -
10,30   10,30    11,30
11,20 (Subotom u 11,30) - (Subotom u 12,30) 12,20
12,20 (Subotom u 12,30) -   13,30
13,00   -   -
13,30   14,00   14,30
14,00   -   -
14,30   15,00    15,40
15,05   -   16,10
15,35   -   16,40
16,05   -   17,10
16,40   -   17,40
17,50 (Subotom u 17,40) - (Subotom u 18,40) 18,50
18,30   -   19,30
19,00   -   -
19,30   20,00   20,30
20,30   -   21,20
21,30   22,30   -
Podvučene vožnje ne obavljaju se SUBOTOM.  
   
                   NEDJELJOM I PRAZNIKOM  
-   06,30   -
07,00   -   08,00
08,00   09,00   -
09,30   -   10,30
10,30   11,30   -
11,30   12,30   -
12,30   -   13,30
13,30   14,30   -
14,30   15,30   -
16,00   -   17,00
17,00   18,00   -
18,00   19,00   -
19,00   -   20,00
20,00   21,00   -
21,30   22,30   -

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search