[32] Ilidža - Butmir - Kotorac

                    RADNI DAN       
       I L I DŽ A       BUTMIR-KOTORAC
    - 10,35 15,10 20,45K   05,45K 10,50 15,25 21,05K
05,45K 10,50K 15,25K 21,20K   06,00K 11,05K 15,45K 21,35K
06,00K 11,05 15,45 21,50K   06,15K 11,20 16,00 22,05K
06,15 11,20K 16,00K 22,30K   06,30 11,35K 16,20K 22,45K
06,30K 11 40 16,20 23,10K   06,45K 11,55 16,35 23,25K
06,45 11,55K 16,35K     07,00 12,10K 16,55K  
07,00K 12 10 16,50     07,15K 12 30 17,00  
O7,15 12,30K 17,10K     O7,30 12,45K 17,30K  
07,28K  12,45 17,30     07,40K 13 00 17,45  
7,45 13,00K 17,45K     08 00 13,15K 18,00K  
08,00K 13 20 18,00     08,20K 13.35 18,15  
O8,20 13,40K 18,20K     O8,40 13,55K 18,45K  
08,40K 13,55K 18,50     08,55K 14,10K 19,05  
09,15K 14,15K 19,00K     09,30K 14,35K 19,15K  
O9,45 14,30 19,30K     10,00 14,50 19,50K  
10,15K 14,50K 20,05K     10,30K 15,10K 20,20K  
                    S U B O T A        
    - 11,55K 17,10K     05,45K 12,10K 17,30K  
06,00K 12,30K 17,45K     06,15K 12,45K 18,05K  
06,15 13,05K 18,20K     06,30 13,20K 18,40K  
06,30K 13 20 18,55K     06,45K 13,35 19,15K  
06,45 13,40K 19,30K     07,00 13,55K 19,50K  
07,00K 13,55 20,05K     07,15K 14 10 20,20K  
07 15 14,15K 20,45K     07 30 14,35K 21,05K  
07,30K  14,30 21,20K     07,45K 14,50 21,35K  
07 45 14,50K 21,50K     08 00 15,10K 22,05K  
08,00K 15,10 22,30K     08,20K 15,25 22,45K  
08,40K 15,25K 23,10K     08,55K 15,45K 23,25K  
09,15K 15,45       09,30K 16,00    
10,15K 16,00K       10,30K 16,20K    
10,50K 16,20       11,05K 16,35    
11,20K 16,35K       11,35K 16,55K    
                   N E D J E LJ A       
06,45 12,45 18,45     07,00 13,05 19,05  
07,20K 13,30K 19,30K     07,40K 13,50K 19,50K  
08,00 14,15 20,15     08,20 14,35 20,35  
09,00K 15,00K 21,00K     09,20K 15,20K 21,20K  
09,45 15,45 21,40     10,05 16,05 21,55  
10,30K 16,30K 22,10     10,50K 16,50K 22,20  
11,15 17,15 22,30K     11,35 17,35 22,40K  
12,00K 18,00K       12,20K 18,20K    
                 
VOŽNJE SA OZNAKOM "K" OBAVLJAJU SE DO DONJEG KOTORCA.  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search