[31e] Vijećnica - Dobrinja

  VIJEĆNICA       DOBRINJA  
             
                  RADNI DAN    
- 10,45 16,50   6,10 11,45 17,15
- 11,15 17,15   6,30 12,15 17,45
- 11,45 17,45   6,50 12,45 18,15
6,10 12,15 18,15   7,10 13,15 18,45
6,30 12,45 18,45   7,30 13,45 19,15
6,50 13,15 19,15   7,50 14,10 19,45
7,10 13,45 19,45   8,10 14,30 20,30
7,30 14,10 20,30   8,30 14,50 21,30
7,50 14,30 21,30   8,50 15,10 22,30
8,10 14,50 22,30   9,15 15,30 23,30
8,30 15,10 23,30   9,45 15,50  
8,50 15,30     10,15 16,10  
9,15 15,50     10,45 16,30  
9,45 16,10     11,15 16,50  
10,15 16,30          
           SUBOTA I NEDJELJA    
- 12,30 19,30   6,30 13,30 20,30
6,30 13,30 20,30   7,30 14,30 22,00
7,30 14,30 22,00   8,30 15,30  
8,30 15,30     9,30 16,30  
9,30 16,30     10,30 17,30  
10,30 17,30     11,30 18,30  
11,30 18,30     12,30 19,30  

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search