[30] Ilidža - Hadžići

                RADNI DAN       
               
       I L I DŽ A         H A DŽ I Ć I  
- 12,35D 18,55   5,50D 13,10D 19,40  
- 13,20 20,00   6,30 13,50 20,30  
6,30D 13,50D 21,00D   7,00D 14,25D 21,30D  
7,00 14,20 22,00   7,40D 14,55 22,25  
7,35 14,55     8,10 15,25    
8,25 15,25     8,55 16,00    
9,00 15,55D   9,40 16,30D    
9,50D 16,25D   10,25D 17,00D    
11,00 17,05D   11,30 17,35D    
11,30 17,35D   12,00 18,15D    
12,00D 18,10     12,40D 18,45    
               S U B O T A      
- 11,00D 18,00D   6,00 10,30 17,35  
6,30 12,10 19,10   6,30 11,35D 18,35D  
7,00D 13,00D 20,10   7,00 12,35 19,40  
7,30 14,10 21,00D   7,30D 13,35D 20,35  
8,00D 15,00D 22,00   8,00 14,35 21,35D  
9,00 16,10     8,35D 15,35D 22,25  
10,00 17,10     9,30 16,40    
               
             N E D J E LJ A      
  12,05 17,40   8,00D 13,35 D 19,10D  
7,30D 13,00D 18,35D   9,05 14,35 20,00  
8,40 14,10 19,30   10,35D 15,30 21,00D  
10,00D 15,05 20,30D   11,35 17,05D    
11,10 16,30D   12,30 18,05    
               
               
VOŽNJE SA OZNAKOM "D" OBAVLJAJU SE DO DROZGOMETVE

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search