[28] Ilidža - Rakovica - Kobiljača

                 RADNI DAN    
             I L I DŽ A                  RAKOVICA-KOBILJAČA
   - 12,15K 19,25K   O6,00K 12,15 19,25K
   - 12,50K 20,00   O6,30 12,45K 20,00K
06,30K 13,20 20,35   07,00K 13,20K 20,35
O7,00 13,50K 21,05   O7,30 13,50 21,05
O7,30 14,30K 22,00   07,40K 14,20K 21,35
08,00 15,00     O8,00 15,10K  
08,35 15,30K     08,30 15 40  
09,05K 16,05K     09,05 16,10K  
09,40 16,35     09,35K 16,40K  
10,10K 17,10K     10,10 17,10  
10,40K 17,40     10,40K 17,40K  
11,15 18,15     11,10K 18,15  
11,45 18,50K     11,45 18,50  
                   S U B O T A     
    - 11,45 18,15K   06,00K 12,15 18,50K
  12,15K 18,50   06,30 12,45K 19,25
06,30K 12,50 19,25K   07,00K 13,20 20,00K
07,00 13,20 20,00   07,30 13,50 20,35
O7,30 13,50K 20,35   08,00 14,20K 21,05
08,00 14,20 21,05   08,30 14,55 21,35
08,30K 14,55K 22,00   09,05K 15,25K  
09,05 15,25K     09,35 16,00K  
09,40 16,00     10,10 16,35  
10,10K 16,35K     10,40K 17,10K  
10,40 17,05     11,15 17,35  
11,15 17,40     11,45 18,15  
                     NEDJELJOM I PRAZNIKOM  
    - 12,30K 19,40K   - 13,00K 20,00K
06,30K 13,30 20,30   O7,00K 14,00 21,00
07 30 14,30     08,00 15,00  
08,30 15,30     09,00 16,00  
09,30K 16,30K     10,00K 17,00K  
10,30 17,35     11,00 18,05  
11,30 18,35K     12,00 19,05K  

 

VOŽNJE SA OZNAKOM "K" OBAVLJAJU SE DO I SA KOBILJAČE

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search